Mijn Rova

Afstudeerstage HBO

Hoofdkantoor: afdeling P&O
Plaats: Maarssen

Afstudeerstage/meewerkstage richting; HRM/Bedrijfskunde/MER/Retail management

De opdracht

Als organisatie hebben we een relatief grote flexibele schil met daarmee een relatief groot aantal medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.

Met deze stage willen we bereiken dat we tools in handen krijgen om deze flexibele schil bij einde van contract op een goede en gedegen wijze te kunnen beoordelen. Deze beoordeling dient op een objectieve wijze te geschieden en zowel op basis van de kwaliteit van de medewerker als op het kwantitatieve  personeelsbestand van de betreffende bouwmarkt. Het doel is om als organisatie een goede beslissing te kunnen nemen en daarmee optimaal ondersteunend te kunnen functioneren naar onze bouwmarkten in de realisering van een hoogwaardig en efficiënt personeelsbestand.

Daarbij willen we met deze stage een bouwmarktoverstijgend model laten ontwikkelen om op basis van het totale kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbestand inzichtelijk te maken welke uitwisselingen hierin mogelijk cq. noodzakelijk zijn ten aanzien van over- danwel onderbezetting, rekening houdend met onder andere functie-eisen, reistijd, formule bouwmarkt, cultuur

Profiel

Student is zelf startend, enthousiast, hands-on, toont veel initiatief, zelfstandig, maakt makkelijk contact, is doortastend, positief kritisch en in staat goed te luisteren en door te vragen om een objectief beeld te vormen van de situatie. Student is bereid om te reizen naar de 13 vestigingen van onze organisatie, gelegen in Utrecht en Zuid-Holland.

Solliciteren